Integrasjoner

Våre løsninger er integrert i en rekke ERP-systemer. Løsningene selges som egne moduler til det enkelte ERP-system. Fordelen ved å bruke slike integrasjoner er at løsningene er spesielt tilpasset bruken mot det enkelte ERP-system, noe som gjør all funksjonalitet enklere for brukeren i motsetning til at bankløsninger leveres på siden av ERP-systemene. Også ansvar for at nye versjoner og oppgraderinger av bankløsningen og ERP-system er ivaretatt av ERP-leverandøren, gjør investeringen trygg for bruker. I tillegg viser det seg at kostnadsmessig er slike løsninger billigere enn tilsvarende “stand alone” løsninger.

Oversikt over integrasjoner:


vismalogo

Siden 1999 har Visma brukt våre løsninger for elektroniske bankløsninger. Løsningene er integrerte i Visma Business og Visma Global, og brukes av Vismas kunder i hele Norden og i flere andre europeiske land.Mer informasjon om løsningene.

 


Uni Avstemming har vært på markedet i flere år, og over 100 bedrifter er allerede bruker av modulen.  Fra sommeren 2011 integreres også modulen med Uni Micro sin lisensmodul, noe som gjør distribusjon og komme i gang med avstemming enda enklere. Modulen startes fra et menypunkt under regnskap, og gjør det mulig å avstemme alle klienter og alle typer konti automatisk. Avstemming på tvers av klienter er mulig, samt å føre bankbilag direkte fra avstemmingsmodulen.Se hvordan avstemmingen fungerer i Uni Økonomi:

Bankavstemming i Uni Økonomi

 


DI Systemers avstemmingsmodul, DI-BankX, har vært på markedet i siden 2007, og benyttes av mange regnskapskontorer.

Både bank- og innbetalingsavstemming er integrert i InfoEasy avstemming. Løsningen har allerede mange og store brukere som trafikkselskaper og COOP.

Akelius Avstemming ble lansert i 2011. Modulen startes fra Akelius Årsoppgjør under menypunkt Avstemming, og er fullt ut integrert med data som ligger i årsoppgjør.

Siden 2000 har ShipNet brukt vår betalingsmodul for elektronisk betalingsformidling til alle banker. Kundene som har tatt løsningen i bruk er all hovedsak  internationale shipping-firmaer med forretning i mange land. Betalingsløsningene som er levert er basert på Edifact-meldinger som er tilpasset international betalingsformidling.