Accountor velger Z Data

Accountor har valgt BankX Avstemming for alle typer avstemminger og funksjonalitet som automatisk utfylling av KS-Komplett-skjema.

Accountor er Norges nest største regnskapskjede, og Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivningstjenester. Selskapet har over 100 kontorer i Nord-Europa og over 2.000 ansatte.