Schibsted velger Z Data

Vi har nylig inngått avtale om levering av avstemmingsløsninger til Schibsted Gruppen. Avtalen omfatter at alle selskaper i gruppen skal ta i bruk automatisk bankavstemming.

Schibsted ASA er Norges største mediekonsern med 7500 ansatte og virksomheter i 23 land. Omsetningen i 2010 var 13,7 milliarder kr.