BankX Avstemming

Oppnå høy avstemmingsprosent og få frigjort tid til andre gjøre mål.

Avstemming av bank er en lovpålagt oppgave alle bedrifter må utføre. For mange bedrifter er dette en veldig tidkrevende jobb som koster bedriften flere dagsverk pr periode.

Kan avstemmingen gjøres enklere og kan resultatet dokumenteres bedre?

Ja, med BankX Bankavstemming skjer avstemmingen mellom hovedbok og bank automatisk. Systemet merker selv postene som hører sammen basert på enkelte kriterier brukeren kan definere. Poster som stemmer med hverandre krysses ut. Dette kan utgjøre opptil 95% av alle postene. Gjenstående poster som ikke avstemt automatisk merker en i et eget vindu. Bilag som ikke er ført kan enkelt konteres med konto og kostandsbærere (avdeling, prosjekt), og eksporteres tilbake til regnskap. Avstemmingsrapportene skrives ut etter behov, og kan lagres direkte i egne avstemmingsmapper.

Ved siden av tradisjonell bankavstemming kan vår løsning også avstemme:

  • Interimskontoer
  • Leverandør og kundereskontroer
  • Kontoer på tvers av egne selskaper

Fakta BankX:

Avstemminger som en i dag gjør manuelt, settes enkelt opp i programmet og avstemmes automatisk! Programmet er svært brukervennlig, ingen kompliserte innstillinger og er klar til å brukes. Enten du en stor eller en liten bedrift, programmet er tilpasset til de avstemmingsoppgaver du har bruk for. Helt uavhengig av hvilken bank du bruker, programmet passer sammen med samtlige banker i Norden.