e-Giro Avstemming

Ved å ta i bruk e-Giro Avstemming vil alle innbetalinger bli bokført automatisk!

Bedrifter som har mange innbetalinger har behov for en enkel og rask løsning for å avstemme innbetalinger som ikke inneholder KID-informasjon. Cremul kan da være løsningen for å lage en komplett elektronisk fil som inneholder all informasjon som finnes om den enkelte betaling. Erfaringer fra kunder som har tatt systemet i bruk, viser at 90 -95% av alle innbetalingene kan behandles automatisk via Cremul-filen.

Fordeler for bedriften:

  • Internasjonal standard som også vil omfatte innbetalinger fra utlandet
  • Gir en mer komplett informasjon om innbetalinger
  • Reduserer behovet for manuelle avstemmingsrutiner
  • Reduserer risikoen for feil
  • Ingen papirmeldinger i posten

Innbetalingsfil
Banken samler alle typer innbetalinger og leverer dette i en samlet fil.
Eksempelvis innbetalinger med feil KID, Avtalegiro, elektroniske innbetalinger med og uten melding, samt manuelle innbetalinger. Også innbetalinger fra utlandet leveres i filen.

Automatisk avstemming
e-Giro Avstemming leser innbetalingsfilen, og avstemmer innholdet automatisk mot kundereskontroen og de opprinnelige fakturaene. Programmet bruker automatisk teksten på kreditoppgaven til å finne den opprinnelige fakturaen. Dette gjør at innbetalinger av en eller flere fakturaer kan tolkes og avstemmes automatisk. Mangler det tekst vil programmet bruke navn eller betalers konto for gjenfinning!

Mangler informasjon, kan bruker finne og bokføre innbetalingen direkte i systemet ved hjelp av oppslag mot kundereskontroen.

Oppdatering av regnskap
Når alle innbetalinger er behandlet i systemet blir postene importert tilbake til ERP systemet. Resultatet blir en oppdatert reskontro som gir bedriftene bedre purregrunnlag og likviditetsstyring.

Det manuelle arbeidet med kundeinnbetalinger reduseres til et minimum!
Dette gir også bedriften bedre likviditetsstyring og purrerutiner.

Fakta om e-Giro Avstemming
Tilpasset alle Nordiske banker sitt innbetalingsformat, Cremul, BGMAX, Plussgirot, SWIFT940.
Passer til alle økonomisystem.