Bruker du fremmedmerking eller direkte remittering? - ZData
Skip to Navigation | Skip to Content

Bruker du fremmedmerking eller direkte remittering?

På grunn av hvitvaskingsloven har banker valgt å stoppe løsninger for direkte remittering og fremmedmerking. Flere banker valgte å avslutte direkte remittering allerede 01.12 og nå skal fremmedmerking avvikles.

Direkte remittering

Hvis ditt regnskapssystem har en direkteintegrasjon mot Nets for å automatisere betalinger så kalles dette direkte remittering. Da har du mest sannsynlig ingen bedriftsbankavtale og du kan trekke penger på kontoen uten å attestere betalinger verken i regnskap eller i bank.

Ved å ta i bruk ZData sin Autopay-løsning kan betalinger som tidligere ble sendt til Nets nå sendes direkte til ZData. ZData gjør betalingene om til ISO 20022 som er dagens standard for betalinger. Dette formatet har vært et krav i forhold til EUR-betalinger siden 2016.

ZData kan sende betalingene direkte til banken hvor du har et kundeforhold og du kan selv velge om du vil godkjenne betalinger gjennom ZData sin løsning eller i banken. Det spiller ingen rolle hvilket økonomisystem du bruker. ZData støtter også den nye løsningen til Nets for direkte remittering som vil kunne brukes videre og som dekker nye krav.

Fremmedmerking

Fremmedmerking er vanlig å bruke for regnskapsbyråer eller betalingsformidlere som har mange kunder i ulike banker og som ønsker et felles teknisk oppsett. Da har det vært mulig å sende betalinger og hente innbetalinger og kontoinformasjon gjennom et felles teknisk oppsett i en bank, selv om kundeforholdet er i andre banker. Dette har forenklet det tekniske oppsettet for bankintegrasjoner. Nå skal også denne løsningen termineres. Noen banker har gjort dette allerede!

Likt som med direkte remittering kan ZData overta integrasjonen mot de enkelte bankene, også kan den tekniske løsningen til regnskapssystemet kjøre videre uten store kostnader til oppgradering. Du som kunde kan få et fullgodt alternativ og være i henhold til nye krav på ISO 20022/SEPA og krav til at godkjenning skal skje i banken hvor det er et kundeforhold, hos ZData eller i regnskapssystemet.

For godt til å være sant?

Du har kanskje et gammelt økonomisystem eller en egenutviklet løsning med mye skreddersøm som er vanskelig å å oppgradere. Du er gjerne midt i denne prosessen allerede og begynner å innse at det var mer komplisert enn du hadde trodd og at kostnadene begynner å løpe ut av kontroll.

Løsningen er i så fall rett foran deg og du kan være i gang på et par dager med en helt ny betalingsløsning. Vi klarer å tilpasse oss uavhengig av økonomisystem og betalingsformat (BBS, Telepay, ISO 20022, eller andre proprietære formater). Vi kan tilby en løsning som legges lokalt på din server eller vi kan tilby en ren skybasertløsning gjennom moderne Rest API-er eller gjennom at du knytter deg mot ZData sin SFTP-løsning.