Stor oppdatering av ZData Pay Portal - ZData
Skip to Navigation | Skip to Content

Stor oppdatering av ZData Pay Portal

Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter og regnskapsførere å få oversikt over økonomien og pengestrømmene – uavhengig av bank og regnskapssystem. Oppgraderingen av portalen er et resultat av tilbakemeldinger fra eksisterende kunder.

Større bedrifter sitter gjerne på tradisjonelle jordbaserte ERP-løsninger med dårlig funksjonalitet på finans, flere bankforbindelser og manuelle rutiner på betalingsformidling og avstemming. Regnskapsførere sitter gjerne på sin side med flere økonomisystemer, lønnssystemer og ønsker en felles flate på tvers av klienter og banker for å forbedre arbeidsflyten.

Du kan gjerne kalle portalen for en CFO-flate hvor de fleste finansielle data er samlet på en enkel måte uavhengig av økonomisystem og bank

Kjetil Tollevsen, Produktleder i ZData

En av de største nyhetene er at det nå er mulig å betale og laste betalingsfiler direkte inn i portalen. Betalingene kan også godkjennes i portalen slik at de legger seg direkte til forfall i banken. Vi vet at det er en rekke bedrifter som fremdeles betaler eller remitterer manuelt i banken som vil kunne spare mye tid på denne løsningen. Se hvor enkelt det kan gjøres i videoen nedenfor:

En rekke økonomisystemer har i tillegg valgt å koble seg til portalen slik at den samme funksjonaliteten blir tilgjengelig fra økonomisystemet med ZData som en underleverandør. I ZData Pay Portal går betalingene eksempelvis automatisk til forfall i banken. Med andre ord kan ZData Pay Portal fullintegreres med andre økonomisystemer. 

ZData Pay Portal skaffer dermed bedriften full oversikt på økonomien på tvers av banker og regnskapssystem. 

Kontakt support@zdata.no for mer informasjon.