Sommerprosjekt i ZData - En gjentagende suksess - ZData
Skip to Navigation | Skip to Content

Sommerprosjekt i ZData – En gjentagende suksess

FORNØYD GJENG: f.v. Thomas Tjøstheim, Benjamin Godø Mulelid, Ruben Skrede, Hanna Kvamme, Jon Kvinnsland, Lina Bratten Due og Henrik Myrvang.

For andre år på rad har “ZData Sommerprosjekt” gått av stabelen. I fjor lå hovedfokuset på det tekniske, gjennom utvikling av ulike produktfunksjoner. I år var tematikken vesentlig bredere med både markedsanalyser og forbedring av interne rutiner. Alt i alt ble Sommerprosjektet en suksess denne gangen også, hvor studentene kom med viktige bidrag for å påvirke videre retning for selskapet.

Mange av de deltidsansatte i ZData er studenter, som ønsker å jobbe så mye som mulig i løpet av sommermånedene. I tech-bransjen er sommeren dog en av de mest rolige periodene. På bakgrunn av dette får studentene som ikke forsvinner i fellesferien, et tilbud om å bruke opptil 20% av arbeidstiden på et selvvalgt prosjekt.

Thomas Tjøstheim, CPO i ZData, er den som holder i Sommerprosjektet og forteller at spekteret er stort:

­De kan velge hva som helst, så lenge det gir en verdi for ZData. Det kan handle om forbedring av eksisterende produkter eller interne prosesser, en analyse eller rett og slett komme med en idé til et nytt produkt.

Inspirert av Google

Modellen til Sommerprosjektet er inspirert av Google sitt såkalte «20 percent-rule». Dette ble opprettet for å gi ansatte i Google mulighet til å bruke én dag i uken (20%) på selvvalgte prosjekter eller å lære seg nye ferdigheter. Tjøstheim sier selv at formålet med å tilby dette brer seg over flere områder:

Gjennom Sommerprosjektet ønsker vi å inspirere til innovasjon, bidra til bedre samarbeid på tvers av avdelinger og ikke minst gi våre ansatte mulighet til å påvirke retningen til ZData og lære noe nytt. Vi ser i tillegg at det hjelper oss å løfte blikket, og gir oss et mindset på å forbedre eksisterende produkter, rutiner og prosesser.

To menn og kvinne står frem for en logo av bedriften ZData.
ONBOARDING: Et av sommerprosjektene omhandlet forbedring av onboardingsrutiner. Ruben Skrede (t.h.), her sammen Lina Bratten Due og Benjamin Godø Mulelid.

Forbedret rutiner

Ruben Skrede begynte som trainee i ZData denne sommeren, og synes prosessen har vært svært lærerik. Hans prosjektgruppe så nærmere på onboarding av nyansatte, der arbeidet resulterte i et utbedret rutineverk.

Alle i gruppen var nyansatte, og vi stilte dermed med fersk innsikt i onboardingsprosessen. I prosjektet så vi nærmere på hvordan ulike ansatte kan ha forskjellige preferanser når det kommer til ansettelse og opplæring. Vi så derfor viktigheten av å ha et rutineverk som legger til rette for å imøtekomme individuelle behov. Sommerprosjektet var slikt sett utrolig lærerikt, og det er gøy at ZData gir oss mulighet til å kunne påvirke med frie rammer. 

La frem rapport

Jon Kvinnsland jobber i ZData ved siden av studier på NHH, og har samarbeidet med Henrik Myrvang og Hanna Kvamme denne sommeren. De utarbeidet en markedsrapport for ledelsen og de ansatte, som omhandlet ZData sin viktigste satsing, Open Banking-plattformen.

Kvinnsland mener først og fremst at Sommerprosjektet bærer preg av frihet under ansvar:

– Det at vi får velge tema og arbeidsmetodikk, gjør at en tar tidlig eierskap til eget prosjekt og arbeidshverdagen blir også mer interessant. Noe av det viktigste du lærer på Sommerprosjektet er nettopp hvordan du kan anvende kunnskapen fra studiene og inn i det virkelige arbeidslivet. Samtidig får en mye mer på kjøpet. Jeg har eksempelvis fått stor innsikt i hvordan moderne teknologi kan brukes til å effektivisere betalingsflyt, og hvilke gevinster bedrifter og samfunnet kan hente av dette.

Tjøstheim er dermed ikke i tvil om hva han synes om årets resultater:

– Nok en gang har vi blitt superimponert over hva deltakerne på ZData Sommerprosjektet har fått til. Det er utrolig kjekt å se på entusiasmen og kreativiteten som oppstår når de ansatte får fritt mandat til å jobbe med et selvvalgt prosjekt. Det er liten tvil om at dette har stor nytteverdi for ZData og de ansatte, så dette kommer vi til å gjenta neste sommer også.