Tilbakeblikk på 2021 - ZData
Skip to Navigation | Skip to Content

Tilbakeblikk på 2021

For å bli bedre må vi vite hvor vi har vært, og hvor vi skal. Et nytt år er passert og det er på tide med et skråblikk på fjoråret og se hvor veien går videre. 2021 ble en forlengelse av 2020 med Covid-19 og full fart mot stjernene. De viktigste nyttårsforsettene for oss i ZData var at vi skulle bli en mer synlig aktør på markedet, ta større markedsandeler og skalere både organisasjonen og produktene våre på en god måte. Ikke bare småtterier altså.

Endringer på gang

ZData har i flere år hatt en rask vekst i antall ansatte og mange produkter med stort potensiale. 2021 var året der vi satte endringer på agendaen. Det ble eksempelvis lagt ned et stort stykke strategiarbeid ved inngangen til 2021 for å strukturere produktutviklingsarbeidet og rigge organisasjonen for videre vekst og skalering.

I løpet av fjoråret ble det også opprettet mer dedikerte produktteam der vi jobbet målrettet mot de målene og prognosene som ble fastsatt ved inngangen av året. Å gjøre endringer i organisasjonen og måten det jobbes på er en utfordrende oppgave, spesielt når det skal utføres fra hjemmekontoret. På tross av dette satt vi på høstparten i gang med å endre organisasjonsstrukturen, for å sikre gode støttefunksjoner i bedriften og tilpasse oss den økende skaleringen.

Vår egen CPO, Thomas Tjøstheim, beskriver ZData som en unik blanding av en etablert bedrift og et oppstartsselskap. – Med over 30 års erfaring med avstemming og betalingsløsninger, har vi de siste årene skiftet fokus til å bli en plattformleverandør for finansielle tjenester for bedrifter. Målet vårt er å maksimere potensialet som ligger i automatisering og finansielle data, for å forenkle og forbedre den økonomiske hverdagen for bedrifter.

Som CPO har man vært i en luksussituasjon med flere produkter med et stort internasjonalt potensiale. Utfordringen har først og fremst vært å strukturere arbeidet, sette riktig ambisjonsnivå og prioritere tilgjengelige ressurser riktig, for å få mest mulig effekt ut av organisasjonen.

Thomas Tjøstheim, CPO

Tjøstheim presiserer også at det å organisere for vekst er krevende – og det han tror ZData har lykkes med så langt, er små hyppige iterative endringer og fortløpende justeringer basert på input fra organisasjonen. Slik blir det fremdrift av.

Veien til å bli mer synlig

Oppskalering og vekst krever i seg selv større synlighet. Etter å ha vært en anonym aktør i mange år, bestemte vi oss for å bli enda mer synlig i 2021, sier daglig leder, Thor Kristian Seth. Et av vårens høydepunkt var derfor deltakelsen på Mastercards innovasjonsprogram Lighthouse FINITIV. Dette er et åpent innovasjonsprogram som hjelper oppstartsbedrifter med å bygge partnerskap med aktører som Mastercard, Danske Bank, DNB, SEB og Swedbank. ZData konkurrerte mot 14 selskaper fra hele Norden og Baltikum. Her tok vi med hjem prisen for Beste Norske Selskap – og premieringen var begrunnet i ZData sin sterke lagånd, produktinnovasjon, gjennomføringsevne og partnerskapspotensiale.

Deltakelsen i Lighthouse FINITIV var en del av reisen vi nå har gitt oss ut på, og da var det ekstra stas at vi ble kåret til Beste Norske Selskap.

Thor Kristian Seth, CEO

Denne satsingen førte til at vi mot sommerstid begynte å bygge opp en intern markedsavdeling. Senere på høsten inngikk vi også et samarbeid med kommunikasjonsbyrået, Maskinen, for utarbeiding av en ny merkevarestrategi. Dette har vært en lang og lærerik prosess – for vi vet at det å skape en tydelig og samlet retning for ZData sin merkevare, vil føre til at vi er bedre rustet i møte med konkurrenter og nye markeder. Med dette som grunnlag, har vi satt i gang en rebranding-prosess og vi får helt nye nettsider på plass i løpet av våren/sommeren 2022!

Opp og frem

Et av våre fokusprodukter i 2021 var ZData Open Banking Platform, som viste til en vekst på over 100% i året som gikk. Denne utviklingen skyldes hovedsakelig API-kunder som Sumango, Uni Economy og Sparebank 1 Regnskap. I tillegg var det sterk vekst i kunder på jordbaserte ERP-løsninger som f.eks. Visma og Microsoft, hvor ZData også har en egen betalingsløsning, ZData Autopay.

Kjetil Tollevsen, Head of Development, mener at ZData går inn i et svært spennende år i 2022. – ZData er den eneste leverandøren som kan kombinere det beste fra PSD2 og Open Banking som også er helt uavhengig av bank og regnskap. I forbindelse med P27 så blir løsningene våre enda mer aktuelle utenfor Norge. Microsoft har også sluttet å støtte lokale betalingsformater. Eneste utfordringen med å skalere raskt nok er tilgang på de rette hodene.

Tollevsen legger også til at man ser en god tilvekst av kunder på ZData sine nye skybaserte løsninger. For bankavstemming gjelder dette ZData Control, og for oppgjør av korttransaksjoner har vi ZData Settlement (bokføring av salg i nettbutikk og kasse). Her har ZData allerede integrasjoner mot Visma.Net, Uni Economy (SoftRig), 24SevenOffice, Tripletex og Microsoft Dynamics 365. Gjennom løsningene så kan kunder automatisere bokføringen og ha full kontroll over regnskapet fra dag til dag.

Veien videre

Den viktigste suksessfaktoren i året som kommer, blir å sikre oss og beholde de rette hodene. I tillegg vil vi jobbe videre med ny merkevare, identitet og nettsider for å synliggjøre verdiforslagene våre både for ansatte og kunder. For å kunne skalere produktene må vi også klare å parallelt skalere organisasjonen og ledelsen på en god måte.

Forhåpentligvis er Covid-19 snart historie. Med både shuffleboard og fussball-bord på kontoret håper vi snart å kunne innta de nye lokalene som står klare. Vi har akkurat doblet arealet på nytt slik at vi er rigget for videre vekst. Det er ikke mangel på spennende stillinger hos oss. Vi ser blant annet etter en kommersiell leder, compliance- og antihvitvaskansvarlig, utviklere, systemkonsulenter som kan gå inn i produktteamene våre og deltidsansatte som ønsker å få en fot inn i Fintech-bransjen. For første gang skal vi også ansette en Trainee med oppstart over sommeren.

Vi gleder oss til fortsettelsen!