Skip to Navigation | Skip to Content

ZData Receive

ZData Receive avstemmer og bokfører innbetalinger som er betalt uten KID/OCR. ZData Receive leser og avstemmer alle typer innbetalingsfiler som leveres av banken, inkludert Swift-meldinger som også overfører informasjon om innbetalinger fra utlandet. Erfaringer fra kunder som har tatt Recieve i bruk, viser at 90–95 % av innbetalingene avstemmes og bokføres automatisk.

Ta kontakt for en gratis demo

Fordeler for bedriften

  • Internasjonal standard som også vil omfatte innbetalinger fra utlandet
  • Valutahåndtering gir riktig bokføring inkl. automatisk føring av kursdifferanser
  • Gir en mer komplett informasjon om innbetalinger
  • Reduserer behovet for manuelle avstemmingsrutiner
  • Reduserer risikoen for feil. Alle innbetalinger elektronisk, ingen kreditt oppgaver i post/mail.

Arbeidsflyt

Innbetalingsfil

Banken samler alle typer innbetalinger og leverer dette elektronisk til kunden. Banker i Norge kaller denne tjenesten Cremul, i Sverige er det BG-Max, eller PlussGirot, ellers leveres dette som Swift meldinger gjennom banksystemet.

Eksempelvis innbetalinger med feil KID, Avtalegiro, elektroniske innbetalinger med og uten melding, samt manuelle innbetalinger. Også innbetalinger fra utlandet leveres i filen.

Automatisk avstemming

ZData Receive leser innbetalingsfilen, og avstemmer innholdet automatisk mot kundereskontroen og de opprinnelige fakturaene. Programmet bruker automatisk teksten på kreditoppgaven til å finne den opprinnelige fakturaen. Dette gjør at innbetalinger av en eller flere fakturaer kan tolkes og avstemmes automatisk. Mangler det tekst vil programmet bruke navn eller betalers konto for gjenfinning!

Mangler informasjon, kan bruker finne og bokføre innbetalingen direkte i systemet ved hjelp av oppslag mot kundereskontroen.

Oppdatering av regnskap

Når alle innbetalinger er behandlet i systemet blir postene importert tilbake til ERP-systemet. Resultatet blir en oppdatert reskontro som gir bedriftene bedre purregrunnlag og likviditetsstyring.

Det manuelle arbeidet med kundeinnbetalinger reduseres til et minimum!

Dette gir også bedriften bedre likviditetsstyring og purrerutiner.

Produkter

ZData Control

Brukervennlig løsning for automatisk avstemming av alle typer konti og data. Løsningen støtter alle regnskapssystemer og er integrert mot din bankforbindelse. Differanser og omkostninger kan bokføres direkte tilbake til regnskap. Med denne løsningen sparer du tid og kostnader, og vil alltid ha kontroll.

ZData Pay

ZData Pay er en komplett løsning for alt av betalingsformidling, fakturering, konvertering, samling/splitt og håndtering av alle typer innbetalinger. Markedets eneste løsning som kan sende betalingsfiler mellom alle regnskapssystemer og din bankforbindelse automatisk.

ZData Receive

Komplett løsning som avstemmer alle dine innbetalinger, både kort- og fakturainnbetalinger, mot åpne poster i regnskap og oppretter et bokføringsforslag automatisk. Frigjør tid til kontroll og analyse av regnskap i stedet for å bruke tid på manuelle rutiner.

ZData Banking API

ZData tilbyr i dag et komplett bank-API mot de fleste banker i Skandinavia. Fra 2018 må alle banker i Europa åpne opp sine API-er gjennom PSD2 (Revised Payment Service Directive). Dette skaper helt nye forretningsmuligheter både for banker, ERP-systemer og løsninger for detaljhandel.