Automatisk bankavstemming

BankX Bankavstemming er et kraftig og brukervennlig verktøy for alle typer avstemming en bedrift har behov for. Systemet er tilpasset alle økonomisystemer samt alle banker i Norden.

Les mer


Avstemmer automatisk innbetalinger som mangler KID

e-Giro Avstemming reduserer det manuelle arbeidet med kundeinnbetalinger til et minimum. Løsningen leveres i samarbeid med alle nordiske banker.

Les mer


Komplette bankløsninger

Flere ERP-systemer bruker våre løsninger.

Les mer


Internasjonal leverandør

Betalingsformidling over landegrensene krever egne løsninger tilpasset hver bank. Med over 20 års erfaring har vi inngående kjennskap til området.

Les mer